اخبار

اخبار اداری و مالی

برگزاری نوزدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

نوزدهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/04/26 ، برگزار گردید.

برگزاری هجدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

هجدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/03/29 برگزار گردید.

برگزاری هفدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

هفدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/02/25 برگزار گردید.

اطلاعیه بیمه تکمیلی سال 96

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان سال 1396

گزارش پانزدهمین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاه های برتر

پانزدهمین نشست معاونین اداری و مالی 13 دانشگاه برتر کشور در روز چهارشنبه مورخ 96/02/20 در شهر ساری برگزار شد.

برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علامه طباطبائی

آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبائی در عصر روز جمعه مورخ 96/02/22 در محل دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه برگزار گردید.

اطلاعیه های اداری و مالی

سفر سیاحتی کارکنان دانشگاه به مقصد همدان

به همت اداره رفاه کارکنان دانشگاه، سفر یک روزه سیاحتی - فرهنگی کارکنان دانشگاه، مورخ پنجشنبه 18 شهریور ماه 1395، به مقصد همدان برگزار گردید.

بخشنامه ها
فرم ها و فرایندها

مشاهده ریزهزینه بیمه تکمیلی

مشاهده ریزهزینه بیمه تکمیلی درمان پارسیان

فرم های اداره رفاه کارکنان

فرم های مربوط به اداره رفاه کارکنان ...

.