اخبار

اخبار اداری و مالی

چهارمین جلسه کمیته امور رفاهی دانشگاه

چهارمین جلسه کمیته امور رفاهی دانشگاه در روز شنبه مورخ 95/11/16 برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته عمرانی دانشگاه

جلسه کمیته عمرانی دانشگاه در روز یکشنبه ، مورخ 95/11/17 تشکیل گردید.

چهاردهمین جلسه شورای اداری و مالی

چهاردهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 95/11/18 برگزار گردید.

جلسه کمیته ساماندهی منابع انسانی و تحول اداری

جلسه کمیته ساماندهی منابع انسانی و تحول اداری در روز یکشنبه مورخ 95/11/17 در دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع ، تشکیل گردید.

جلسه شورای مدیران معاونت توسعه و مدیریت منابع

جلسه شورای مدیران معاونت توسعه و مدیریت منابع ، روز یکشنبه مورخ 95/11/17 تشکیل گردید.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز اداری

مراسم گرامیداشت روز اداری مصادف با شهادت امیر کبیر،در محل اتاق شورای دانشگاه تشکیل گردید.

اطلاعیه های اداری و مالی

سفر سیاحتی کارکنان دانشگاه به مقصد همدان

به همت اداره رفاه کارکنان دانشگاه، سفر یک روزه سیاحتی - فرهنگی کارکنان دانشگاه، مورخ پنجشنبه 18 شهریور ماه 1395، به مقصد همدان برگزار گردید.

بخشنامه ها
فرم ها و فرایندها

فرم های اداره رفاه کارکنان

فرم های مربوط به اداره رفاه کارکنان ...

.