اخبار

اخبار اداری و مالی

معارفه مدیر جدید مجتمع اقامتی-آموزشی کیشِ مهر

مراسم معارفه مدیر جدید مجتمع اقامتی- آموزشی کیش مهر با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع و مدیر امور اداری دانشگاه ۱۵ آذرماه جاری برگزارشد.

جلسه معارفه روسای ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه

روسای جدید ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه دانشگاه با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه در روز شنبه 14 مهرماه معارفه شدند.

برگزاری بیست و نهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

یست و نهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 97/06/26 برگزار گردید.

برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 97/04/04 برگزار گردید.

برگزاری بیست و دومین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

بیست و دومین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/08/29 در محل دانشکده اقتصاد ، برگزار گردید.

مراسم تودیع و معارفه مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی

مراسم معارفه دکتر رضا زمانی به سمت مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی و تودیع دکتر محمد صالح ترکستانی ، برگزار شد.

اطلاعیه های اداری و مالی

اطلاعیه استفاده از خدمات گردشگری و اقامتی (سخاوت کارت)

قابل توجه همکاران محترم علمی ، اداری، بازنشسته و تحت پوشش شرکت خدماتی دانشگاه

اطلاعیه استفاده از مجموعه اقامتی در شهر مقدس مشهد- شماره 9

همکاران محترم علمی و اداری دانشگاه ، می توانند از مجموعه اقامتی آن دانشگاه واقع در شهر مشهد ، استفاده نمایند.

مجتمع اقامتی و آموزشی كیش مهر

مجتمع اقامتی و آموزشی كیش مهر دانشگاه، در بازه زمانی 97/8/4 لغایت 97/12/20 ، پذیرای همکاران گرامی دانشگاه می‌باشد.

اطلاعیه استفاده از خدمات مجتمع آموزشی اقامتی کیش مهر - شماره 2

اطلاعیه استفاده از خدمات مجتمع آموزشی اقامتی کیش مهر - شماره 2 مخصوص بازنشستگان علمی و اداری دانشگاه

ارائه خدمات پلیس+10 و پیشخوان دولت در پردیس مرکزی دانشگاه

ارائه خدمات پلیس+10 و پیشخوان دولت در پردیس مرکزی دانشگاه مجددا" فراهم شده است.

بیمارستان های طرف قرارداد با شرکت بیمه پارسیان

جزئیات لیست بیمارستانهای طرف قرارداد با شرکت بیمه پارسیان

بخشنامه ها
فرم ها و فرایندها

مشاهده ریزهزینه بیمه تکمیلی

مشاهده ریزهزینه بیمه تکمیلی درمان پارسیان

فرم های اداره رفاه کارکنان

فرم های مربوط به اداره رفاه کارکنان ...