اخبار

اخبار اداری و مالی

تجلیل از بازنشستگان اداری

مراسم تجلیل از بازنشستگان اداری ، در روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 برگزار می گردد.

گرامیداشت روز مهندس با حضور دکتر سلیمی

به مناسبت گرامیداشت روز مهندس، طی مراسمی با حضور رئیس محترم دانشگاه از گروه مهندسین حوزه مدیریت عمرانی و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه تقدیر بعمل آمد.

افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه علامه طباطبائی

در روز دوشنبه مورخ 30 بهمن ماه 1395 به همت معاونت توسعه و مدیریت منابع، پروژه های عمرانی دانشگاه ، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

سفر سیاحتی کارکنان دانشگاه به مقصد زواره

سفر یک روزه سیاحتی- فرهنگی کارکنان، مورخ پنجشنبه 21 بهمن ماه 1395، به مقصد شهر زواره برگزار گردید.

چهارمین جلسه کمیته امور رفاهی دانشگاه

چهارمین جلسه کمیته امور رفاهی دانشگاه در روز شنبه مورخ 95/11/16 برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته عمرانی دانشگاه

جلسه کمیته عمرانی دانشگاه در روز یکشنبه ، مورخ 95/11/17 تشکیل گردید.

اطلاعیه های اداری و مالی

سفر سیاحتی کارکنان دانشگاه به مقصد همدان

به همت اداره رفاه کارکنان دانشگاه، سفر یک روزه سیاحتی - فرهنگی کارکنان دانشگاه، مورخ پنجشنبه 18 شهریور ماه 1395، به مقصد همدان برگزار گردید.

بخشنامه ها
فرم ها و فرایندها

مشاهده ریزهزینه بیمه تکمیلی

مشاهده ریزهزینه بیمه تکمیلی درمان پارسیان

فرم های اداره رفاه کارکنان

فرم های مربوط به اداره رفاه کارکنان ...

.