اخبار

اخبار اداری و مالی

برگزاری بیستمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

بیستمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/06/27 برگزار گردید.

برگزاری نشستی مشترک با محوریت و موضوع دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

نشستی مشترک با حضور اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با محوریت و موضوع دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ، برگزار گردید.

برگزاری نوزدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

نوزدهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/04/26 ، برگزار گردید.

برگزاری هجدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

هجدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/03/29 برگزار گردید.

برگزاری هفدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

هفدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/02/25 برگزار گردید.

اطلاعیه بیمه تکمیلی سال 96

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان سال 1396

اطلاعیه های اداری و مالی

سفر سیاحتی کارکنان دانشگاه به مقصد همدان

به همت اداره رفاه کارکنان دانشگاه، سفر یک روزه سیاحتی - فرهنگی کارکنان دانشگاه، مورخ پنجشنبه 18 شهریور ماه 1395، به مقصد همدان برگزار گردید.

بخشنامه ها
فرم ها و فرایندها

مشاهده ریزهزینه بیمه تکمیلی

مشاهده ریزهزینه بیمه تکمیلی درمان پارسیان

فرم های اداره رفاه کارکنان

فرم های مربوط به اداره رفاه کارکنان ...

.