• آرشیو اخبار اداری و مالی


چهارمین جلسه کمیته امور رفاهی دانشگاه
چهارمین جلسه کمیته امور رفاهی دانشگاه در روز شنبه مورخ 95/11/16 برگزار گردید.
 ١٠:٠٠ - 1395/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه کمیته عمرانی دانشگاه
جلسه کمیته عمرانی دانشگاه در روز یکشنبه ، مورخ 95/11/17 تشکیل گردید.
 ٠٩:١٩ - 1395/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
چهاردهمین جلسه شورای اداری و مالی
چهاردهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 95/11/18 برگزار گردید.
 ٠٩:١٢ - 1395/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه کمیته ساماندهی منابع انسانی و تحول اداری
جلسه کمیته ساماندهی منابع انسانی و تحول اداری در روز یکشنبه مورخ 95/11/17 در دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع ، تشکیل گردید.
 ١٤:٣١ - 1395/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>