• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری جلسه کمیته عمرانی دانشگاه


جلسه کمیته عمرانی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 95/11/17 ساعت 13:30 در اتاق معاونت توسعه و مدیرت منابع با حضور اعضای این جلسه (معاون توسعه و مدیریت منابع، مدیر فنی و طرح های عمرانی و کارشناسان عمرانی) به شرح دستور جلسه ذیل تشکیل گردید.
-    اخذ استاندارد برای آسانسورهای دانشگاه و نوسازی آنها
-    تعویض آسانسورهای خوابگاه مطهری
-    روند پیشرفت پروژه های کتابخانه مرکزی، مسجد دانشگاه، دانشکده تربیت بدنی و مرکز رشد و کارآفرینی
-    بررسی تعویض چیلرهای موتورخانه پردیس مرکزی برای فصل گرما

تاریخ درج خبر: 1395/11/23  -  ساعت درج خبر: ٠٩:١٩  -  شماره خبر: ٢٦٤٧  -  تعداد بازدید: 1294


خروج