• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری شانزدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

شانزدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/1/28 ساعت ۱۰ صبح در محل اتاق شورای دانشگاه با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع، مدیران این حوزه و معاونین اداری و مالی دانشکده ها برگزار گردید. در این جلسه گزارش عملکرد سال 95 و همچنین اهداف و برنامه های سال 1396 ارائه و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

 

تاریخ درج خبر: 1396/02/02  -  ساعت درج خبر: ١٠:١٨  -  شماره خبر: ٣١٨٣  -  تعداد بازدید: 2072


خروج