• اخبار اداره رفاه کارکنان


اطلاعیه حضور عکاس در دانشگاه جهت تهیه عکس پرسنلی

در راستای ارائه خدمات رفاهی و با توجه به هماهنگی به عمل آمده؛ امکان تهیه عکس های پرسنلی با تخفیف ویژه ( جدول ذیل) برای اعضای دانشگاه و خانواده ایشان میسر شده است.

همکاران گرامی می توانند جهت تهیه عکس از روز شنبه مورخ 98/10/14 لغایت چهارشنبه مورخ 98/10/18 ساعت 10 صبح الی 15/30 به مجموعه تربیت بدنی واقع در پردیس مرکزی مراجعه نمایند.

زمان تحویل عکس‌ها حداکثر 10روزکاری می باشد.

تاریخ درج خبر: 1398/10/09  -  ساعت درج خبر: ١٤:٣٩  -  شماره خبر: ١٠٩٠٣  -  تعداد بازدید: 521


خروج