• اخبار اداره رفاه کارکنان


ارائه بن های فروش ویژه کت و شلوار، پالتو و کاپشن

با عنایت به فرا رسیدن ماه های پایانی سال و تعامل سازنده اداره رفاه کارکنان با تولید کننده گان عرصه پوشاک آقایان بن تخفیف برای کت و شلوار و همچنین بن تخفیف 50 درصدی برای پالتو و کاپشن عرضه می گردد. این بن ها تا پایان اسفند ماه  دارای اعتبار می باشد.
 جهت دریافت بن بخفیف کارکنان شاغل در سازمان مرکزی به اداره رفاه کارکنان و همکاران در  دانشکده ها به امور عمومی از روز شنبه پنجم بهمن ماه مراجعه نمایند.

 


 

تاریخ درج خبر: 1398/11/02  -  ساعت درج خبر: ١١:٢٧  -  شماره خبر: ١١٠٦٩  -  تعداد بازدید: 1054


خروج