• آرشیو اطلاعیه های اداری مالی


اطلاعیه استفاده از مجموعه اقامتی در شهر مقدس مشهد- شماره 9


به منظور توسعه خدمات رفاهی در زمینه سفر برای اعضای دانشگاه و با تفاهم بعمل آمده با دانشگاه تربیت مدرس، اعضای محترم علمی و ادارای دانشگاه می توانند از مجموعه اقامتی آن دانشگاه  واقع در شهر مشهد با شرایط و مشخصات ذیل در بازه زمانی 97/10/13 لغایت 97/12/25  استفاده نمایند.
مشخصات واحد های اقامتی:
1- واحد ها به صورت آپارتمان یک خوابه واقع در خیابان امام رضا(ع)-امام رضا16 (عنصری) - عنصری 7 می باشد.
2- ساعت تحویل اتاق 19 و ساعت تخلیه 14 می باشد
3- اقامت به صورت دوره ای و 4 شب می باشد
3- طبخ غذا در داخل آپارتمان امکان پذیر می باشد.
4- قیمت اقامت یک واحد آپارتمان ( با ظرفیت 4 نفر) در یک دوره 4 شب، مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال می‌باشد.
5- استرداد وجه امکان پذیر نمی باشد.
6- این مهمانسرا فاقد آسانسور می باشد

نحوه درخواست:

1- درخواستهای اقامت صرفا  از طریق سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه قابل قبول می باشد.
2-زمان درخواست اقامت می بایست حداقل یک هفته قبل و به همراه مشخصات میهمانان ( صرفاً اقوام درجه یک)شامل کد ملی، نسبت،‌ تاریخ تولد و با ضمیمه اسکن فیش واریزی باشد.
3- همکاران پس از ثبت رزرو مجموعه اقامتی مشهد در سامانه اتوماسیون اداری (خدمات الکترونیکی) تا 12 ساعت مهلت دارند نسبت به واریز وجه مورد نظر و اسکن و ضمیمه فیش واریزی در درخواست الکترونیکی خود اقدام نمایند در غیر این صورت بطور خودکار ثبت نام شما از سیستم حذف خواهد شد.
4- پس از واریز وجه و ثبت نام قطعی، و دریافت معرفی نامه از سوی اداره رفاه کارکنان به همراه اصل فیش واریزی به مجموعه اقامتی مراجعه نمایید.
{امکان ثبت نام از ساعت 10 صبح روزچهارشنبه مورخ  97/10/5  فعال می باشد}


تاریخ درج خبر: 1397/10/18  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٤١  -  شماره خبر: ٧٩٢٩  -  تعداد بازدید: 508


خروج