• خبر


دومین نشست بنیاد حامیان دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد

به گزارش عطنا، این نشست در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد و طی آن به اقدامات خیرخواهانۀ صورت گرفته در یک سال اخیر در دانشگاه علامه طباطبائی پرداخته شد.

در پایان این نشست، خیرین حاضر در جلسه مبلغی را در راستای کمک به دانشجویان بی بضاعت دانشگاه و همچنین امور خیرخواهانه اهدا کردند.

تاریخ درج خبر: 1398/03/11  -  ساعت درج خبر: ١١:١٥  -  شماره خبر: ٩٠٠٧  -  تعداد بازدید: 1553


خروج