• اخبار اداره رفاه کارکنان


اطلاعیه دریافت تسهیلات بانک ملت

به اطلاع همکاران علمی، اداری و شاغل در شرکت متن آرای تهران می رساند؛ امکان ارائه تسهیلات بانک ملت فراهم گردیده است. همکاران می توانند روز شنبه مورخ 99/02/20 با در دست داشتن مدارک ذیل به دانشکده علوم ارتباطات مراجعه نمایند.

الف: نوع و مبلغ تسهیلات

ب: مدارک مورد نیاز وام گیرنده و ضامن :

1- درخواست وام گیرنده؛

2- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی جدید ( پشت و رو) و در صورت صادر نشدن کارت ملی جدید، رسید درخواست یا کدرهگیری؛ 

3- حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی (کلیه موارد ممهور به مهر سازمان)؛

 4- متقاضی نباید تسهیلات معوق و چک برگشتی در شعب بانکی کشور داشته باشد؛

5- گواهی کسر از حقوق؛

6-ارائه پیش فاکتور خرید کالا؛

ج: شرایط ضامن/ ضامنین تسهیلات وام(برای کارکنان):

  • تا 300 میلیون ریال، گواهی کسر از حقوق از وام گیرنده و یک ضامن.
  • از 300 میلیون ریال تا سقف 500 میلیون ریال، گواهی کسر از حقوق از وام گیرنده و 2 ضامن.

  د: شرایط ضامن/ضامنین تسهیلات وام (برای اعضای هیات علمی):

  • تا 1 میلیارد ریال، گواهی کسر ازحقوق از وام گیرنده و دونفر ضامن از اعضای هیات علمی.
  • 500 میلیون ریال به عنوان کارت اعتباری برای خانواده درجه یک که مدارک خانواده درجه یک، گواهی اشتغال به کار و فیش حقوق اعضای هیات علمی و یک ضامن هیات علمی.
  • همکاران عزیز می توانند پس از ارسال درخواست وام از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان، ضمن اعلام کد ملی و مبلغ وام نسبت به دریافت معرفینامه اقدام نمایند. 

آدرس بانک ملت جهت مراجعه حضوری به نشانی: ایرانشهر شمالی نبش خ برادران شاداب شرقی پلاک 2

نام شعبه : ایرانشهر کد 62222  شماره  تماس : 6-82963175 واحد اعتبارات

تاریخ درج خبر: 1399/02/16  -  ساعت درج خبر: ١٢:٢٩  -  شماره خبر: ١١٩٠٨  -  تعداد بازدید: 1190


خروج