• آرشیو اخبار اداری و مالی


مناقصه پروژه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

 جلسه مناقصه پروژه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بهمراه موتور خانه و محوطه به انضمام تعویض پنجره دانشکده حقوق و علوم سیاسی با حضور آقایان دکتر غلامعلی کارگر معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع و رئیس کمیسیون معاملات دانشگاه ،حسن آباقری مدیر امور مالی، سعادت نماینده حراست، مهندس سید شهاب صدری مدیر عمرانی،دکتر کیوان صداقتی نماینده حقوقی، محسن یعقوبی رئیس اداره تدارکات و سرکار خانم فیروزی کارشناس امور قراردادهای دانشگاه روز دوشنبه مورخ 98/12/12 در دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه تشکیل گردید.

بنا به اهمیت موضوع مناقصه، علی رغم شیوع بیماری کرونا و مخاطرات احتمالی آن، اعضا محترم کمیسیون ضمن رعایت کامل اصول و موازین بهداشتی، در جلسه مزبور،  به منظور تکمیل پروژه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و محوطه دانشکده،انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام بعمل آمد و پس از انجام تشریفات مناقصه و بازگشایی پاکت ها  پیمانکار مربوطه مشخص گردید.

تاریخ درج خبر: 1398/12/17  -  ساعت درج خبر: ٢٠:٣٥  -  شماره خبر: ١١٥٠١  -  تعداد بازدید: 546


خروج