• آرشیو اخبار اداری و مالی


برنده مناقصه خرید تجهیزات انفورماتیک دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مشخص شد

جلسه بازگشایی پاکت ج مناقصه خرید تجهیزات انفورماتیک دانشکده تربیت بدنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم دی ماه در سالن شورای ساختمان ریاست دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در این جلسه، پس از استماع گزارش کمیته فنی توسط اعضای جلسه و بررسی اين گزارش توسط اعضا، پاکت ج (پیشنهاد قیمت) بازگشایی شد. جلسه مذکور به صورت آنلاین در سامانه ستاد دولت نیز برگزار شد و مراحل مناقصه به رؤیت اعضا رسید. در نهایت شرکت برنده مشخص و جهت عقد قرارداد به واحد امور قراردادها ارجاع شد.

گفتنی است این جلسه با حضور آقایان دکتر کارگر معاون توسعه و مدیریت منابع، دکتررحیمی مدیر حراست، دکترآگاه مدیر حقوقی، آقای آباقری مدیر امور مالی، آقای گلینی معاون مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، آقای مرادی رئیس اداره تدارکات و سرکار خانم فیروزی کارشناس امور قراردادهای دانشگاه برگزار شد.

تاریخ درج خبر: 1399/10/20  -  ساعت درج خبر: ٢١:٠٩  -  شماره خبر: ١٤٠٣٥  -  تعداد بازدید: 98


خروج