• آرشیو اخبار اداری و مالی


بررسی اولین دوره عملکرد صدروزه معاونت توسعه و مدیریت منابع

به منظور بررسی عملکرد معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی در اولین دوره صد روزه سال 1399 و تهیه گزارش نهایی، جلسه ای در دفتر معاون توسعه دانشگاه برگزار شد.
در این نشست که روز دوشنبه 22 دی ماه برگزار شد، مدیران اداری، مالی، برنامه بودجه و تشکیلات، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و عمرانی در معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، هر یک گزارشی از عملکرد صد روزه شان را ارائه کرده و چالش ها و دستاوردهای خود در زمینه اجرای برنامه صدروزه تدوین شده معاونت را تشریح کردند.


بر اساس گزارش های ارائه شده در این جلسه، معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی به اکثر اهداف تعیین شده در دوره صد روزه اول سال 1399 دست یافته و برخی دستاوردهای پیش بینی نشده در این دوره را نیز در کنار اهداف از قبل مشخص شده، محقق کرده است.
گفتنی است ریاست محترم دانشگاه، سال 1399 را به سه دوره عملکردی صد روزه و یک دوره عملکردی شصت روزه تقسیم کرده و معاونت های مختلف دانشگاه موظف هستند در پایان هر دوره گزارش عملکرد خود را بر مبنای اهداف از پیش تعیین شده تهیه کرده و به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و حوزه ریاست ارائه دهند. در حال حاضر، اولین دوره صد روزه مذکور به پایان رسیده و دانشگاه وارد دومین دوره صد روزه بررسی عملکرد شده است.

تاریخ درج خبر: 1399/10/23  -  ساعت درج خبر: ١٠:٠٧  -  شماره خبر: ١٤٠٨١  -  تعداد بازدید: 56


خروج