• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری بیستمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه

 


بیستمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/06/27 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورای دانشگاه با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع، مدیران این حوزه و معاونین اداری و مالی دانشکده ها برگزار گردید. در این جلسه قبل از بیان دستورات جلسه، گزارشی از اقدامات عمرانی و تعمیرات تابستانی در دانشکده ها، خوابگاه ها و ساختمان مرکزی توسط مدیر فنی و طرح های عمرانی ارائه شد و سپس دستورات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1-     بررسی چگونگی ارزیابی کارکنان
2-    بررسی راهکارهای استفاده بیشتر از کار دانشجویی
3-     بررسی شاخص های ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه

تاریخ درج خبر: 1396/06/28  -  ساعت درج خبر: ١٣:٤٩  -  شماره خبر: ٤١٩٢  -  تعداد بازدید: 2903


خروج