• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری بیست و نهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه


بیست و نهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ  97/06/26 ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده تربیت بدنی با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع، رئیس دانشکده تربیت بدنی، مدیران حوزه توسعه و مدیریت منابع و معاونین اداری و مالی دانشکده ها به شرح دستور ذیل برگزار گردید.


1-    ارائه گزارش بیمه تکمیلی دانشگاه
2-     بررسی ابلاغیه وزیر محترم علوم،‌تحقیات و فناوری در خصوص تدابیر راهبردی برای کاهش آثار تحریم ها بر امور کیفی و فعالیت های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری

 

تاریخ درج خبر: 1397/07/07  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٣٤  -  شماره خبر: ٦٩٣٧  -  تعداد بازدید: 945


خروج