اخبار

اخبار اداره رفاه

زائر شهر رضوی آماده خدمت رسانی به زائران می باشد

اقامت در زائر سرای آستان قدس رضوی با رویکرد تکریم از مهمان امام رضا (ع) و اسکان ارزان را تجربه کنید.

شرایط واگذاری مسکن اعضای هیات علمی جوان دانشگاه ها

ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی وزارت علوم، تفاهم نامه ای را جهت تامین مسکن اعضای هیات علمی جوان دانشگاه ها منعقد نمود.

مراکز دریافت اسناد پزشکی بیمه تکمیلی دانا

مراکز بیمه تکمیلی دانا جهت دریافت مدارک پزشکی اعضای بازنشسته علاوه بر سازمان مرکزی مشخص گردید.

اقامت در هتل سران واقع در شهر زیبای رامسر

تجربه اقامتی به یادماندنی در شهر زیبای رامسر

اقامت در مجتمع اقامتی رضوان واقع در سرعین

ویژه استفاده همکاران علمی، اداری، قرارداد در مدت محدود و شرکت متن آرای تهران

تعطیلات تابستانی در جشنواره شگفت انگیز دلفیناریوم برج میلاد و هلدینگ ایران فان

ارائه کارت های هلدینگ ایران فان و دلفیناریوم در اداره رفاه کارکنان

اطلاعیه اداره رفاه

زائر شهر رضوی آماده خدمت رسانی به زائران می باشد

اقامت در زائر سرای آستان قدس رضوی با رویکرد تکریم از مهمان امام رضا (ع) و اسکان ارزان را تجربه کنید.

شرایط واگذاری مسکن اعضای هیات علمی جوان دانشگاه ها

ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی وزارت علوم، تفاهم نامه ای را جهت تامین مسکن اعضای هیات علمی جوان دانشگاه ها منعقد نمود.

مراکز دریافت اسناد پزشکی بیمه تکمیلی دانا

مراکز بیمه تکمیلی دانا جهت دریافت مدارک پزشکی اعضای بازنشسته علاوه بر سازمان مرکزی مشخص گردید.

اقامت در هتل سران واقع در شهر زیبای رامسر

تجربه اقامتی به یادماندنی در شهر زیبای رامسر

اقامت در مجتمع اقامتی رضوان واقع در سرعین

ویژه استفاده همکاران علمی، اداری، قرارداد در مدت محدود و شرکت متن آرای تهران

تعطیلات تابستانی در جشنواره شگفت انگیز دلفیناریوم برج میلاد و هلدینگ ایران فان

ارائه کارت های هلدینگ ایران فان و دلفیناریوم در اداره رفاه کارکنان

دسترسی