اخبار

اخبار اداره رفاه

جدول حضور همکاران اداره رفاه کارکنان

از مورخ نهم اسفند لغایت سیزدهم اسفند ماه سال جاری

هر آنچه برای حذف دفترچه های تأمین اجتماعی باید بدانید.

از ابتدای اسفندماه سال جاری صدور، تمدید و تعویض دفترچه های تأمین اجتماعی متوقف شد.

تبیین مهم ترین دستاوردهای اداره رفاه کارکنان

آقای محمد جمشیدی مقدم رئیس اداره رفاه دانشگاه علامه طباطبائی، مهم ترین دستاوردهای این اداره را تشریح کرد.

آخرین نشست سال 99 کمیته رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

نشست کمیته رفاهی دانشگاه علامه طباطبائی مورخ سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه سال جاری در دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه برگزار شد.

آغاز توزیع حواله خرید کت و شلوار و مانتو

همکاران گرامی می توانند با حواله قیمت مناسب خرید نمایند.

دهمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور برگزار گردید.

روز سه شنبه سی‌ام دی ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی انجام شد.

اطلاعیه اداره رفاه

جدول حضور همکاران اداره رفاه کارکنان

از مورخ نهم اسفند لغایت سیزدهم اسفند ماه سال جاری

هر آنچه برای حذف دفترچه های تأمین اجتماعی باید بدانید.

از ابتدای اسفندماه سال جاری صدور، تمدید و تعویض دفترچه های تأمین اجتماعی متوقف شد.

تبیین مهم ترین دستاوردهای اداره رفاه کارکنان

آقای محمد جمشیدی مقدم رئیس اداره رفاه دانشگاه علامه طباطبائی، مهم ترین دستاوردهای این اداره را تشریح کرد.

آخرین نشست سال 99 کمیته رفاهی دانشگاه برگزار گردید.

نشست کمیته رفاهی دانشگاه علامه طباطبائی مورخ سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه سال جاری در دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه برگزار شد.

آغاز توزیع حواله خرید کت و شلوار و مانتو

همکاران گرامی می توانند با حواله قیمت مناسب خرید نمایند.

دهمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور برگزار گردید.

روز سه شنبه سی‌ام دی ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی انجام شد.

دسترسی