اخبار

اخبار اداره رفاه

بلیط مجموعه تفریحی و فرهنگی اُپارک

به اطلاع همکاران گرامی می رساند، فروش بلیط مجموعه تفریحی و فرهنگی اُپارک در راستای ارائه خدمات رفاهی به همکاران دانشگاه، از تاریخ 1398/03/29 به مدت یک هفته انجام می پذیرد.

فرم دریافت اسناد بیمه تکمیلی دانا

فرم دریافت اسناد بیمه تکمیلی دانا

دستورالعمل استفاده از مجتمع کیش مهر از 98/04/01 لغایت 98/06/31

نحوه محاسبه اقامت همکاران در مجتمع کیش مهر در بازه زمانی ذکر شده به این شرح می باشد:

تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان گروهی سال 98

زمان ثبت نام بیمه تکمیلی درمان سال 98 تا پایان روز جمعه 98/3/17 تمدید شد.

پذیرش اقامت تابستانی در دانشگاه سپاهان شهر اصفهان

به اطلاع می رساند، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی از روز شنبه 1 تیر ماه الی یکشنبه 31 شهریور ماه 1398 پذیرای اعضای دانشگاه می باشد.

ششمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه های سطح یک کشور

ششمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه های سطح یک کشور ، روز پنج شنبه مورخ 1397/11/11 برگزار گردید.

اطلاعیه اداره رفاه

بلیط مجموعه تفریحی و فرهنگی اُپارک

به اطلاع همکاران گرامی می رساند، فروش بلیط مجموعه تفریحی و فرهنگی اُپارک در راستای ارائه خدمات رفاهی به همکاران دانشگاه، از تاریخ 1398/03/29 به مدت یک هفته انجام می پذیرد.

فرم دریافت اسناد بیمه تکمیلی دانا

فرم دریافت اسناد بیمه تکمیلی دانا

دستورالعمل استفاده از مجتمع کیش مهر از 98/04/01 لغایت 98/06/31

نحوه محاسبه اقامت همکاران در مجتمع کیش مهر در بازه زمانی ذکر شده به این شرح می باشد:

تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان گروهی سال 98

زمان ثبت نام بیمه تکمیلی درمان سال 98 تا پایان روز جمعه 98/3/17 تمدید شد.

پذیرش اقامت تابستانی در دانشگاه سپاهان شهر اصفهان

به اطلاع می رساند، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی از روز شنبه 1 تیر ماه الی یکشنبه 31 شهریور ماه 1398 پذیرای اعضای دانشگاه می باشد.

اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیلی درمان گروهی سال 98

با عنایت به قرارداد بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث گروهی دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1398 با شرکت بیمه دانا...