اخبار

اخبار اداره رفاه

پذیرش اقامت تابستانی در دانشگاه نیشابور

به اطلاع می رساند، دانشگاه نیشابور پذیرای اعضای دانشگاه علامه طباطبائی می باشد.

برگزاری سفر دو روزه بازدید از شهر همدان

اداره رفاه کارکنان دانشگاه در نظر دارد سفردو روزه بازدید از شهر همدان را از بامداد روز پنج شنبه مورخ 98/4/13 الی 98/4/14 برگزار نماید.

ارائه حواله خرید کت و شلوار به تعداد محدود آغاز شد

توزیع تعداد محدودی حواله (بن تخفیف) خرید کت و شلوار در اداره رفاه کارکنان آغاز شد.

ثبت نام سفر یک روزه بازدید از روستای تاریخی ابیانه

ثبت نام سفر یک روزه بازدید از روستای تاریخی ابیانه از ساعت 12 ظهر روز یک شنبه مورخ 98/04/02 تا ساعت 15:30 دوشنبه 98/04/03 از طریق سامانه اتوماسیون اداری انجام می گیرد.

آغاز ثبت نام مرحله چهارم کارت اعتباری بانک سامان

به اطلاع اعضای علمی و اداری دانشگاه می رساند؛ مرحله چهارم ثبت نام دریافت کارت اعتباری بانک سامان، از تاریخ 98/3/26 الی 98/04/01 از طریق اتوماسیون اداری انجام می شود. همکاران می توانند پس از تکمیل فرم نسبت به ارسال درخواست دریافت کارت اقدام نمایند.

بلیط مجموعه تفریحی و فرهنگی اُپارک

به اطلاع همکاران گرامی می رساند، فروش بلیط مجموعه تفریحی و فرهنگی اُپارک در راستای ارائه خدمات رفاهی به همکاران دانشگاه، از تاریخ 1398/03/29 به مدت یک هفته انجام می پذیرد.

اطلاعیه اداره رفاه

پذیرش اقامت تابستانی در دانشگاه نیشابور

به اطلاع می رساند، دانشگاه نیشابور پذیرای اعضای دانشگاه علامه طباطبائی می باشد.

برگزاری سفر دو روزه بازدید از شهر همدان

اداره رفاه کارکنان دانشگاه در نظر دارد سفردو روزه بازدید از شهر همدان را از بامداد روز پنج شنبه مورخ 98/4/13 الی 98/4/14 برگزار نماید.

ارائه حواله خرید کت و شلوار به تعداد محدود آغاز شد

توزیع تعداد محدودی حواله (بن تخفیف) خرید کت و شلوار در اداره رفاه کارکنان آغاز شد.

ثبت نام سفر یک روزه بازدید از روستای تاریخی ابیانه

ثبت نام سفر یک روزه بازدید از روستای تاریخی ابیانه از ساعت 12 ظهر روز یک شنبه مورخ 98/04/02 تا ساعت 15:30 دوشنبه 98/04/03 از طریق سامانه اتوماسیون اداری انجام می گیرد.

آغاز ثبت نام مرحله چهارم کارت اعتباری بانک سامان

به اطلاع اعضای علمی و اداری دانشگاه می رساند؛ مرحله چهارم ثبت نام دریافت کارت اعتباری بانک سامان، از تاریخ 98/3/26 الی 98/04/01 از طریق اتوماسیون اداری انجام می شود. همکاران می توانند پس از تکمیل فرم نسبت به ارسال درخواست دریافت کارت اقدام نمایند.

بلیط مجموعه تفریحی و فرهنگی اُپارک

به اطلاع همکاران گرامی می رساند، فروش بلیط مجموعه تفریحی و فرهنگی اُپارک در راستای ارائه خدمات رفاهی به همکاران دانشگاه، از تاریخ 1398/03/29 به مدت یک هفته انجام می پذیرد.

دسترسی