اخبار

اخبار اداره رفاه

امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه، آتش سوزی در دانشگاه فراهم گردید.

همکاران شاغل و بازنشسته بدون کارمزد و پیش قسط می توانند از این خدمات بیمه ای شرکت دانا استفاده نمایند.

امکان استفاده از مجموعه اقامتی دانشگاه اصفهان

اعضای علمی و اداری دانشگاه می توانند از آن مجموعه از 98/06/15 لغایت 98/12/25

اقامت در هتل پردیسان مشهد مقدس- 1

اعضای علمی و اداری دانشگاه می توانند از هتل پنج ستاره پردیسان مشهد از 98/06/15 تا 98/12/25 استفاده نمایند.

زائر شهر رضوی آماده خدمت رسانی به زائران می باشد

اقامت در زائر سرای آستان قدس رضوی با رویکرد تکریم از مهمان امام رضا (ع) و اسکان ارزان را تجربه کنید.

شرایط واگذاری مسکن اعضای هیات علمی جوان دانشگاه ها

ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی وزارت علوم، تفاهم نامه ای را جهت تامین مسکن اعضای هیات علمی جوان دانشگاه ها منعقد نمود.

مراکز دریافت اسناد پزشکی بیمه تکمیلی دانا

مراکز بیمه تکمیلی دانا جهت دریافت مدارک پزشکی اعضای بازنشسته علاوه بر سازمان مرکزی مشخص گردید.

اطلاعیه اداره رفاه

امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث، بدنه، آتش سوزی در دانشگاه فراهم گردید.

همکاران شاغل و بازنشسته بدون کارمزد و پیش قسط می توانند از این خدمات بیمه ای شرکت دانا استفاده نمایند.

امکان استفاده از مجموعه اقامتی دانشگاه اصفهان

اعضای علمی و اداری دانشگاه می توانند از آن مجموعه از 98/06/15 لغایت 98/12/25

اقامت در هتل پردیسان مشهد مقدس- 1

اعضای علمی و اداری دانشگاه می توانند از هتل پنج ستاره پردیسان مشهد از 98/06/15 تا 98/12/25 استفاده نمایند.

زائر شهر رضوی آماده خدمت رسانی به زائران می باشد

اقامت در زائر سرای آستان قدس رضوی با رویکرد تکریم از مهمان امام رضا (ع) و اسکان ارزان را تجربه کنید.

شرایط واگذاری مسکن اعضای هیات علمی جوان دانشگاه ها

ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی وزارت علوم، تفاهم نامه ای را جهت تامین مسکن اعضای هیات علمی جوان دانشگاه ها منعقد نمود.

مراکز دریافت اسناد پزشکی بیمه تکمیلی دانا

مراکز بیمه تکمیلی دانا جهت دریافت مدارک پزشکی اعضای بازنشسته علاوه بر سازمان مرکزی مشخص گردید.

دسترسی