• معرفی کارشناسان اداره کارگزینی

معرفی کارشناسان اداره کارگزینیمعرفی  کارشناسان اداره کارگزینی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 سید احمد آقاجان زاده رئیس اداره 021-44737527
2 حسن شیخعلیشاهی امور کارکنان (ارزشیابی و ارتقا) 021-48392646
3 اعظم داداش زاده امور بازنشستگان و وظیفه 021-48392169
4 لیلا صیاد امور کارکنان (صدور احکام و مرخصی ها) 021-48392170
5 ناهید باقری امور اعضای هیات علمی 021-48392174
6 لیلا عظیمی امور سیستم حضور و غیاب 021-48392172
7 معصومه شکوری امور کارکنان قراردادی، شرکتی و همکاری در مدت محدود 021-48392182
8 محسن حداد دیلمی امور بایگانی پرسنلی 021-48392168