• معرفی رئیس اداره تعمیر و نگهداری
نام و نام خانوادگي: هاشم شفیع نژاد

مدرک تحصيلي: کارشناسی مکانیک-مهندسی حرارت وسیالات

ايميل: hatef_book@yahoo.com

شماره تماس: 44737600

رییس اداره تعمیر و نگهداری

سوابق تحصيلي، اجرايي و مديريتي