• بیمه
  • هزینه های درمانی جانبازان و خانواده شهدا

   هزینه های درمانی جانبازان و خانواده های شهدا
جانبازان معزز و خانواده های شاهد می توانند جهت دریافت مابه التفاوت هزینه های درمانی، قبل از تحویل اسناد پزشکی خود و افراد تحت تکفل به نمایندگان بیمه تکمیلی، مدارک را به کارشناس اداره رفاه جهت اسکن تحویل نمایند.
نکته مهم: پرداخت مابه التفاوت هزینه های درمانی توسط دانشگاه منوط به ابلاغ مصوبات مجلس و هیات وزیران می باشد.

در حال حاضر با مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ ریاست محترم جمهوری بیمه مکمل درمان جانبازان و ایثارگران معزز از تاریخ 98/08/01 بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد. 

-   قانون اصلاح ماده 13 خدمات رسانی به ایثارگران

- ابلاغیه ریاست جمهوری به بنیاد شهید و امور ایثارگران