کارت های شرکت زیباموج نوین
در راستای ارائه خدمات رفاهی به همکاران محترم دانشگاه، امکان استفاده از خدمات  شرکت زیبا موج نوین مجری طرح کارت بلیت مشترک خدمات ورزشی و رفاهی با امکان استفاده در سراسر کشور (تعداد محدود) به شرح جدول ذیل فراهم می باشد. همکاران محترم می توانند در صورت تمایل جهت دریافت بلیط‌های فوق به اداره رفاه کارکنان دانشگاه مراجعه فرمایند.
برای آشنایی با مراکز طرف قرارداد، نحوه پذیرش و تعداد کارت بلیط مورد نیاز برای هر مجموعه به سایت شرکت به آدرس www.zibamoj.ir  مراجعه  نمایید.