اخبار

اخبار اداری و مالی

جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه با کارکنان معاونت

جلسه معاون توسعه و مدیرت منابع دانشگاه با کارکنان معاونت دوشنبه 20 خرداد ماه برگزار شد.

دومین نشست بنیاد حامیان دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد

دومین نشست بنیاد حامیان دانشگاه علامه طباطبائی با حضور دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه، اعضای هیئت رئیسه و جمعی از خیرین تشکیل شد.

اولین شورای تأمین مالی دانشگاه

اولین شورای تأمین مالی با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون توسعه و مدیریت منابع و اساتید صاحب نظر در حوزه های مالی و اقتصاد ...

اولین جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی

اولین جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه با مدیر، رؤسای ادارات و کارشناسان مدیریت برنامه...

جلسه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه با کارکنان حجمی و شرکتی دانشگاه

جلسه معاون توسعه و مدیرت منابع دانشگاه با کارکنان حجمی و شرکتی دانشگاه به ترتیب در روزهای یکشنبه ...

سی و پنجمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

سی و پنجمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز شنبه مورخ 21/02/98 ساعت 7 صبح در محل ...

آئین نامه ها

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی