معاونین پیشین

1633257722-drkargar.jpg

دکتر غلامعلی کارگر


از آذر 1398 الی مهر 1400

 دریافت رزومه

 

hos.jpg
 
دکتر داود حسین پور
 
از فروردین 1398 الی آذر 1398
 
دریافت رزومه

 

18_330_5_vije.jpg
 
دکتر محمدرضا ویژه
 
از 12 مهر 1394 الی 26 فروردین 1398
 
دریافت رزومه

 

 

abaspoor.jpg
 
دکتر عباس عباسپور
 
از 20 مهر 1392 الی 12 مهر 1394
 
دریافت رزومه

 

 

dortaj.jpg
 
دکتر فریبرز درتاج
 
از 30 بهمن 1391 الی 20 مهر 1392
 
دریافت رزومه

 

 

rahbar.png
 
دکتر عباسعلی رهبر
 
از 17 اسفند 1390 الی 30 بهمن 1391
 
دریافت رزومه

 

 

abaspoor.jpg
 
دکتر عباس عباسپور
 
از 12 شهریور 1385 تا 18 فروردین 1386
 
دریافت رزومه

 

 

18_330_16_arbab.jpg
 
دکتر حمیدرضا ارباب
 
از 20 اردیبهشت الی 7 دی ماه 1384
 
دریافت رزومه

 

 

18_330_22_entezari.jpg
 
دکتر اردشیر انتظاری
 
از 24 تیر 1383 الی 21 فروردین 1384
 
دریافت رزومه

 

 

chegani.jpg
 
دکتر غلامعلی چگنی زاده
 
از 28 اردیبهشت 1382 الی 11 خرداد 1383
 
دریافت رزومه

 

 

babajani.jpg
 
دکتر جعفر باباجانی
 
از 9 شهریور 1379 الی 28 اردیبهشت 1382
 
دریافت رزومه

 

 

noorani.jpg
 
دکتر سیدمحمدرضا سید نورانی
 
از 9 اسفند 1377 الی 6 شهریور 1379
 
دریافت رزومه

 

 

18_330_48_khaleghi.jpg
 
دکتر حمید خالقی مقدم
 
از 6 تیر 1375 الی 3 بهمن 1377
 
دریافت رزومه

 

 

18_330_3_sharif.jpg
 
دکتر مصطفی شریف
 
از 16 آذر 1370 الی 6 تیر 1375
 
دریافت رزومه

 

 

tekiyehhhhh.jpg
 
دکتر مهدی تکیه
 
از 2 مهر 1368 الی 16 آذر 1370
 
دریافت رزومه

 

 

18_330_48_khaleghi.jpg
 
دکتر حمید خالقی مقدم
 
از 23 اردیبهشت 1364 الی 19 مهر 1367
 
دریافت رزومه