معرفی کارشناسان اداره تدارکات

معرفی کارشناسان اداره تدارکات و انبارمعرفی  کارشناسان اداره تدارکات و انبار
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 اسماعیل سلمان پور کارپرداز 021-48392327
2  منصور عباسی مقدم کارپرداز 021-48392327
3 جواد ستاری کارپرداز 021-48392327
4 قربانعلی نامی کارپرداز 021-48392327
5 مجید واحدی کارپرداز 021-48392327
6 مهدی لشنی کارپرداز 021-48392327
7 حمید بایرامی کارپرداز 021-48392200