معرفی معاون توسعه و مدیریت منابع

 
معاون توسعه و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی: رضا صابری

مدرک تحصیلی: دکترای مردم شناسی 

پست الکترونیکی: r.saberi@atu.ac.ir

شماره تماس:
۴۴۷۳۷۵۰۱

دریافت رزومه علمی و آموزشی