معرفی رئیس اداره املاک و مستغلاترئیس اداره املاک و مستغلاتنام و نام خانوادگی: عباس سلامت منش


شماره تماس: 48392708