اخبار

اخبار اداری و مالی

آغاز عملیات اجرایی تعمیر و بهسازی هتل کیش مهر دانشگاه علامه طباطبایی

آغاز عملیات اجرایی تعمیر و بهسازی هتل کیش مهر دانشگاه علامه طباطبایی

مزایده اجاره زمین مزروعی دانشگاه علامه طباطبائی در مهر شهر کرج

مزایده اجاره زمین مزروعی(باغ سیب) دانشگاه علامه طباطبائی در مهر شهر کرج

مناقصه پروژه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

مناقصه پروژه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه موتور خانه و محوطه به انضمام تعویض پنجره دانشکده حقوق و علوم سیاسی

برگزاری اولین نشست معاون توسعه و مدیریت منابع و مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع و مجموعه معاونت فرهنگی

اولین نشست میان معاون و مدیران معاونت توسعه و مدیریت منابع و مجموعه معاونت فرهنگی در زمان تصدی دکتر کارگر در راستای تعامل و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء هم افزایی بین دو معاونت در روز دوشنبه 23 دی ماه در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی برگزار شد.

دکتر کارگر: کمیته مدیریت سبز در دانشگاه علامه طباطبائی فعال تر از گذشته خواهد بود

دکتر غلامعلی کارگر در دوره ضمن خدمت مدیریت سبز که به همت مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه در روز چهارشنبه 4 دی ماه برای کلیه کارکنان برگزار شد گفت: امروزه اکثر دانشگاه های مطرح در سراسر جهان از جمله دانشگاه هاروارد روز به روز در حوزه مدیریت سبز گام های بیشتر و موثر تری برمی‌دارند و در سال 1386 طرحی تحت عنوان دانشگاه سبز از سوی دانشگاه علامه به وزارت علوم ارائه شد. وی افزود: در دانشگاه های سبز، مواد غذایی مصرف شده وتمام فاضلاب وارد چرخه بازیافت شده و به طبیعت باز می گردند. مصرف وسایلی مانند طلق و شیرازه در حداقل میزان ممکن است و همچنین ماشین ها حتی الامکان از سوخت فسیلی استفاده نمی کنند و معمولا برقی و گازی هستند.

کارگاه مدیریت سبز در دانشگاه علامه برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت سبز با هدف آموزش مصرف صحیح و بهینه و مدیریت و تفکیک پسماندهای خانگی در روز چهارشنبه 4 دی ماه به همت مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه علامه در سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و حسابداری توسط دکتر سعید مرادی کیا، کارشناس مدیریت پسماند سازمان مدیریت پسماند تهران برگزار شد.

آئین نامه ها

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دسترسی