اخبار

اخبار اداری و مالی

آغاز عملیات خاک برداری دو دانشکده حقوق و علوم اجتماعی و سالن مرکز همایش ها

عملیات اجرایی خاک برداری دو دانشکده حقوق و علوم سیاسی و نیز دانشکده علوم اجتماعی در ضلع شمال شرقی پردیس شماره یک دانشگاه آغاز شد.

تشریح اهم فعالیت های عمرانی دانشگاه در هشت سال اخیر

معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی در هشت سال گذشته طرح های عمرانی متعدد و بزرگی را اجرا کرده و به پایان رسانده که اهم آنها به تفکیک سال به شرح زیر است:

برگزاری جلسه مزایده ضایعات در معاونت توسعه و مدیریت منابع

جلسه مزایده ضایعات در روز سه شنبه چهارم خرداد ماه در دفتر آقای دکتر کارگر معاون محترم توسعه و مدیریت منابع دانشگاه برگزار شد.

بازدید از باغ سیب با همراهی ریاست محترم دانشگاه

روز شنبه هفتم خرداد ماه 1400 دکتر سلیمی رئیس محترم دانشگاه و تعدادی از مدیران معاونت توسعه و مدیریت منابع از باغ سیب بازدید کردند.

اطاعیه ثبت نام جدید بیمه تکمیلی دانا

متن اطلاعیه اداره رفاه دانشگاه علامه طباطبائی برای ثبت نام جدید بیمه تکمیلی به شرح زیر اعلام شد:

برگزاری جلسه مزایده فروش خودروهای دانشگاه

جلسه بازگشایی پاکات مزایده فروش چهار دستگاه خودروی دانشگاه علامه طباطبائی به صورت آنلاین و از طریق سامانه ستاد ایران برگزار شد.

آئین نامه ها

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دسترسی