اخبار

اخبار اداری و مالی

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان سال 1400-1399

همکاران می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 لغایت روز چهارشنبه 1399/03/07 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آغاز عملیات اجرایی تعمیر و بهسازی هتل کیش مهر دانشگاه علامه طباطبایی

آغاز عملیات اجرایی تعمیر و بهسازی هتل کیش مهر دانشگاه علامه طباطبایی

مزایده اجاره زمین مزروعی دانشگاه علامه طباطبائی در مهر شهر کرج

مزایده اجاره زمین مزروعی(باغ سیب) دانشگاه علامه طباطبائی در مهر شهر کرج

مناقصه پروژه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

مناقصه پروژه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه موتور خانه و محوطه به انضمام تعویض پنجره دانشکده حقوق و علوم سیاسی

برگزاری اولین نشست معاون توسعه و مدیریت منابع و مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع و مجموعه معاونت فرهنگی

اولین نشست میان معاون و مدیران معاونت توسعه و مدیریت منابع و مجموعه معاونت فرهنگی در زمان تصدی دکتر کارگر در راستای تعامل و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء هم افزایی بین دو معاونت در روز دوشنبه 23 دی ماه در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی برگزار شد.

آئین نامه ها

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دسترسی