مجتمع سینمایی امام علی (ع)
همکاران محترم متقاضی می‌توانند جهت دریافت بلیط های تخفیف دار این مجموعه به اداره رفاه کارکنان مراجعه نمایند.

آدرس مجتمع : بزرگراه شهید ستاری، نبش بلوار فردوس شرق