• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علامه طباطبائی

 


آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور 705 داوطلب زن و مرد در عصر روز جمعه مورخ 96/02/22 در محل دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه برگزار گردید.
این سومین دوره برگزاری آزمون های بکارگیری نیروی قراردادی در مدیریت جدید دانشگاه علامه طباطبائی و بر اساس مصوبات هیات امناء دانشگاه می باشد که مراحل ثبت نام و برگزاری آزمون عمومی و تخصصی هر یک از مشاغل مندرج در آگهی، از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در این دانشگاه برگزار گردید.
با اعلام اولیه نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور که در سایت دانشگاه علامه طباطبائی درج خواهد شد و انجام مصاحبه های تخصصی شغلی، روان شناسی و پزشکی و پس از اخذ تائیدیه گزینش، پذیرفته شدگان نهایی با طی یک دوره سه ماهه آزمایشی، به عضویت قراردادی دانشگاه در خواهند آمد.
در طول برگزاری آزمون جناب آقای دکتر محمدرضا ویژه، معاون مدیریت و توسعه منابع دانشگاه و محمود مرتضایی فرد مدیر امور اداری دانشگاه با حضور در محل حوزه، از فرایند برگزاری آزمون بازدید نمودند.

 

تاریخ درج خبر: 1396/02/25  -  ساعت درج خبر: ١٠:١٠  -  شماره خبر: ٣٤٤٣  -  تعداد بازدید: 5023


خروج