• آرشیو اخبار اداری و مالی


مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد امام خمینی(ره)

کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف رسیدگی بیشتر به نیازهای مادی و معنوی فرزندان خانواده های تحت حمایت این نهاد، طرح اکرام ایتام و محسنین را با موضوع "هر کارمند، حامی یک فرزند معنوی" اجرا می نماید. در صورت تمایل به مشارکت در این طرح و توانایی مالی، معادل مبلغ تعیین شده از حقوق ماهیانه کسر و به حساب فرزندان معنوی تحت حمایت واریز می گردد.  

ثبت نام در سایت کمیته امداد به نشانی:

http://portal.emdad.ir/fa/servises/tarhhayehemayati/ekram

 

 

تاریخ درج خبر: 1398/06/04  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٥٥  -  شماره خبر: ٩٤٧٥  -  تعداد بازدید: 888


خروج