ارتباط با مدیریت عمرانی

تهران، دهکده المپیک، جنب بزرگراه شهید همت، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، سازمان مرکزی، طبقه دوم، مدیریت عمرانی

شماره تماس:۴۴۷۳۷۶۰۰ ، ۴۴۷۳۷۵۰۰