• معرفی کارشناسان اداره کارگزینی

 

معرفی  کارشناسان اداره کارگزینی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 مصطفی سلیمانی امور بازنشستگان و تجمیع سوابق  021-48392182
2 منیره زارع امور کارکنان اداری 021-48392170
3 ناهید باقری امور اعضای هیات علمی 021-48392174
4 لیلا عظیمی امور سیستم حضور و غیاب 021-48392175
5 معصومه شکوری امور کارکنان اداری (و همکاری در مدت محدود) 021-48392171
6 محسن حداد دیلمی امور بایگانی پرسنلی 021-48392168
7 احسان موحدیان ۰۲۱-۴۸۳۹۲258